Listopad 2006

Pagan Federation International CZ

15. listopadu 2006 v 14:00 | Zahrada |  Aktuality
Pohanská federace je celosvětově působící organizace, která se zaměřuje na sdílení kontaktů, informací, na nenásilný boj proti negativním stereotypům a dezinformacím a na další aktivity v oblasti přírodních náboženství a pohanských kultů. Své zastoupení má na všech kontinentech světa a nadále se rozvíjí a šíří.

Administrace členství pohanů z České republiky byla dosud koordinována z Vídně. Příchodem Samhainu 2006 má Česká republika vlastního národního koordinátora a o členství či časopis Pagan Dawn je možné požádat přímo z České republiky. Současně s tímto oznámením je českým členům odeslán první Newsletter v češtině. Přihlášku je možno získat na vyžádání e-mailem v českém jazyce. Více informací na webu PFI CZ